Trivseldagen

Trivseldagen 20/4

Stort tack till alla 54 personer som var med på trivseldagen. Nytt rekord!

Trivseldag 20/4 klockan 10.00.

Vi har två trivseldagar per år, en på våren och en på hösten. Nedan ses en lista på saker som ska genomföras. 

Vissa moment kräver muskelkraft men lika ofta tankeverksamhet och list, så alla deltagare fyller en funktion.

Har du förslag på ytterligare aktiviteter, kontakta styrelsen.

Trivseldagen 16/9

Stort tack för en härlig dag. Mycket blev gjort, humöret var glatt och fikan god. Närvarande 40 personer!

Trivseldagen 20/4

Stort tack för en härlig dag. Mycket blev gjort, humöret var glatt och fikan god. Närvarande 40 personer!

Trivseldag 16/9 klockan 10.00.

Vi har två trivseldagar per år, en på våren och en på hösten. Nedan ses en lista på saker som ska genomföras. 

Vissa moment kräver muskelkraft men lika ofta tankeverksamhet och list, så alla deltagare fyller en funktion.

Har du förslag på ytterligare aktiviteter, kontakta styrelsen.

Checklista hösten 2023

Återkommande aktiviteter:

Fika

Röja bort buskar längs infarten från Centralvägen (nu eftersatt, cirka 2-3 meter ska röjas bort längs vägen) Klippa ner grenarna så de tar liten plats.

Städa gemensamhetsbyggnaden

Övrig städning på området

Kontrollera lekplatsen

Ta bort nät på fotbollsmålen

Fortsätta koppla in rör från stuprör

Kontrollera slitage och behov av åtgärder i gemensamhetsbyggnaden och däromkring

Speciella aktiviteter:

Återställ uppsättning av vägföreningens skylt för återvändsgatan.


Förbered för iordningställande av plats för avfallssortering. Förslaget är att belägga med hårdpackat grus. VIVAB bjuds in till Trivseldagen.  


Täta brunnen vid övre parkeringen med betong.


Lägg tillbaka gångplattorna som togs upp i samband med flytt av torkställning samt gräva fram gången.


Fortsatt kartläggning av dagvattenledningarna.


Diskutera och ta fram konkreta förslag för att minska och för säkrare trafik på infarterna från Havsvägen till Pilängen.


Diskutera och lägga fram förslag på hur vi kan synliggöra vår logga och hur vi kan belysa området.


Vad vi behöver: (Fylls på efter hand, håll utkik)

Spadar

Skyfflar

Släggor

Sågar

Grensaxar

Tack för en väl genomförd trivseldag 15/4.

Vi har två trivseldagar per år, en på våren och en på hösten. Nedan ses en lista på saker som ska genomföras. 

Vissa moment kräver muskelkraft men lika ofta tankeverksamhet och list, så alla deltagare fyller en funktion.

Har du förslag på ytterligare aktiviteter, kontakta styrelsen.