Ordningsregler

För att alla ska få en trivsam vistelse håller vi oss till följande ordningsregler på Pilängen Dämpa hastigheten på vägarna i Olofsbo för allas trevnad och säkerhet.