Organisation Pilängen Olofsbo

Michael Nattland
329
Ordförande

Anders Askaner
337
Vice ordförande

Sandra Nyberg
318
Sekreterare


Åke Andersson
365
Ledamot


Göran Sjölund
317
Ledamot


Anette Nilsson
319
Suppleant


Marianne Bergius
305
Suppleant


Margit Svantesson
320
Externt ekonomistöd


Revisorer

Siv Källqvist 345
Börje Andersson 357

Revisorer (suppleanter)

Nils Åke Nilsson 319
Birgitta Petersson 306

Gårdskarlar

Lars-Åke Melin 309
Glenn Andréasson 324

Valberedning

Per-Anders Svantesson  320
Conny Olofsson 332